TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Đội ngũ chuyên gia IBM tự hào với đội ngũ chuyên gia tư vấn với cấp cao, giàu kinh nghiệm, trình độ cao, và uy tín hàng đầu khu vực, chúng tôi thực hiện sứ mệnh mang tinh hoa quản trị quốc tế đến cộng đồng doanh nghiệp Việt và cam kết cung cấp các giải pháp tư vấn tối ưu cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong thời đại hội nhập.