• Tên chương trình: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
  • Đơn vị đào tạo: Trường Đại học UBIS – Thụy Sĩ (University of Business & International Studies)
  • Hình thức học: Trực tuyến
  • Học phí: 7.000 USD
  • Ưu đãi: 850 USD cho khóa 38.
  • Thời gian áp dụng: 01/2020 – 30/03/2020.
  • Điều kiện áp dụng: Học viên đăng ký học khóa 38 (khai giảng 04/2020). Sẽ được giảm 850 USD nếu đóng 100% học phí và được thành viên Alumni IBM giới thiệu. Không áp dụng kèm các chương trình ưu đãi khác.

TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH:

Thạc sỉ Quản trị Kinh doanh Quốc tế của trường Đại học UBIS Thụy Sĩ đã triển khai tại Việt Nam kể từ 2011. Đến nay đã có hơn 1.000 học viên Việt Nam theo học. Chương trình được thiết kế dành cho các quản lý, lãnh đạo cấp cao để phục vụ cho công việc, điều hành và xây dựng chiến lược cho công ty. Chương trình có giá trị trên toàn thế giới khi được IACBE kiểm định và công nhận. Kết thúc chương trình học viên có cơ hôi nhận bằng tại Thụy Sĩ – Quốc gia hành phúc nhất trên thế giới và là nơi có cảnh quan đẹp nhất thế giới.