Theo đánh giá của The Times và Sunday Times, OBU xếp hạng 64 trong 129 trường đại học tốt nhất ở Anh năm 2020.