Vì đây là chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh nên học sinh có trình độ tiếng Anh IELTS dưới 5.5 khó có thể theo kịp. Nếu học sinh chưa đủ Tiếng Anh sẽ học trước lớp ESL Level 2.